ایرم ارگون

خانم ارگون در سال 1993 از دانشکده پزشکی آنکارا فارغ التحصیل شده است. در سال 1998 در رشته مدیریت خدمات درمانی در دانشگاه باشکنت آنکارا دوره کارشناسی ارشد را تمام کرده و در سال 2007 در رشته مدیریت خدمات درمانی بین المللی دانشگاه مارمارا در استانبول دوره دکترا را تمام کرده است. قبل از شروع به فعالیت در مرکز درمانی آناتولی در بین سال های 1999- 2001 در بیمارستان مموریال استانبول به عنوان هماهنگ کننده تحقیق و کیفیت ، در بین سال های 2001-2009 به عنوان مسول هماهنگ کننده عملیات در گروه فلورانس نایتینگل ، در بین سال های 2009-2011 در بیمارستان شافاک به عنوان مسول هماهنگ کننده عملیات، در بین سال های 2011-2012 به عنوان هماهنگ کننده عملیات در موسسه خدمات درمانی گروه سنیور اسیست در بلژیک، در بین سال های 2012-2014 نیز در مرکز خدمات درمانی آناتولی به عنوان معاون بخش توسعه خدمات فعالیت نموده است. خانم ارگون از تاریخ 1 جولای 2014 به عنوان مدیریت خدمات اداری به فعالیت خود ادامه می دهد.

ویدیو