دکتر ساتیا آدوان

خانم دکتر ساتیا آدوان در سال 1991 از دانشکده پزشکی دانشگاه استانبول فارغ التحصیل شده و در سال 1998 تحصیلات خود را در زمینه کارشناسی سلامتی انسانها ادامه داده است. دکتر آدوان در بین سال های 1991-1999 در موسسات درمانی دولتی مختلفی فعالیت نموده است. در بین سال های 1999-2008 در بیمارستان های آمریکا فعالیت نموده و در بین سال های 2008-2009 در مرکز خدمات درمانی ژینه مد فعالیت نموده است. از سال 2009 در بیمارستان آجی بادم به فعالیت خود ادامه  داده و در بخش جراحی مرکز درمانی آناتولی نیز فعالیت نموده ایت.

دکتر آدوان از 1 فوریه 2012 در مرکز درمانی آناتولی به عنوان سر پزشک و مدیر خدمات پزشکی به فعالیت خود ادامه می دهد.

ویدیو