ایلدار از کازان

ایلدارازکازان ازکشور روسیه به خاطر وضعیتش تحت آزمایشهای تشخیصی اولیه در کشورش قرار گرفت و خواستار این بود که نظر سایر پزشکان را جویا شود و در خارج از کشور تحت درمان قرار گیرد. زمانی که در جستجوی بیمارستان بود، از طریق دوستش به مرکز پزشکی آنادولو معرفی شد. ایلدار در بخش جراحي مغز و اعصاب، با موفقیت تحت درمان قرار گرفت. در زیر خلاصه ای از شرح تجربیات وی از ابتدای کار آمده است؛

«از طریق دوستانمان در باکو درباره مرکز پزشکی تان اطلاعات کسب کردیم و با نمایندگان این مرکز تماس گرفتیم. آنها نیز ما را به دفتر نمایندگی در شهرمان ارجاع دادند. در مرکز پزشکی آانادولو در استانبول، تحت معاینه‌ی ام آر آی قرار گرفتیم، چند آزمایش خون از ما گرفتند و با جراح مغز و اعصاب دکتر احمد هیلمی کایا جلسه مشاوره برگزار شد. طبق نتایج، تومور اولیه تایید شد .در نتیجه، عمل جراحی را برای برداشتن تومور به ما پیشنهاد کردند که این جراحی توسط دکتر احمد هیلمی کایا صورت گرفت. همه چیز به خوبی پیش رفت و از همه بسیار متشکریم!!! بسیار تحت تاثیر انسانیت افراد، محبت، لبخندهاو همدلی شان قرار گرفتیم. این موضوع در مورد همه صدق می کند: پزشکان، پرستاران، کارمندن زن در بخش بین الملل، و نمایندگان آنادولو. همچنین تحت تاثیر حرفه ای بودن همه قرار گرفتیم.»

ایلدار همچنان در شهر خود تحت نظارت قرار دارد و آخرین اطلاعات را در اختیار جراحش قرار می دهد.

ویدیو