حجت الله رحمتی

آقای رحمتی پس از تشخیص بیماری به توصیه ی یک دوست خانوادگی و برادر خانم خود که در آمریکا پزشک هستند پرونده پزشکی شان را به بیمارستان جانز هاپکینز در آمریکا فرستادند. پس از مشاوره پزشکی به دلیل دوری مسافت به توصیه برادر خانم خود شعبه جانز هاپکینز در کشور ترکیه را برای درمان انتخاب کردند. از آنجایی که خود بیمار قبل از این در آمریکا هم به بیمارستان مراجعه کرده بودند با دیدن خدماتی که در بیمارستان آنادلو ارائه می شود تصمیم به ادامه درمان در بیمارستان آنادلو گرفتند. زیرا به گفته خودشان این بیمارستان اگر بهتر از بیمارستان های آمریکایی نباشد مطمئنا کمتر نیست

وی که دوره هاي شیمی درمانی را تحت نظارت پرفسور دکتر سردار تورهال طی کردند به این نکته اشاره میکنند ” به ویژه از دکتر سردار به خاطر روحیه و انگیزه اي كه برای ادامه حیات به من دادند و زحماتی که کشیدند بسیار متشکرم

آقای رحمتی از تمامی بخشهاي پزشکی رضایت خود را ابرازنموده و اذعان می کند” نه تنها برای کنترل ها به بیمارستان آنادولو مراجعه می کنم بلکه به همه دوستانم هم این بیمارستان را توصیه می کنم

ویدیو